SlotRank for vi SlotRank Stunning Hot 20 Deluxe từ BF games

SlotRank

89
vn
vn

+0 info

Stunning Hot 20 Deluxe từ BF gamesSlotRank #89 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 21 cho thị trường Việt Nam.
  • 13 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Stunning Hot 20 Deluxe:

  • Stunning Hot 20 Deluxe đã được tìm thấy trong 5 của các sòng bạc được chọn.
  • 1 của các sòng bạc đặt Stunning Hot 20 Deluxe vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Stunning Hot 20 Deluxe trong các hành lang sòng bạc là 141.615.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Stunning Hot 20 Deluxe vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
29info + ( 13info - 1info ) * 151 info = 141.615 [141.62]
----------------
13info
SRV info = 91.866info + 1.95/5000 info +
0.1* 17212info = 91.866 [91.8704]
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Vị trí phòng đợi info Lobby size info Evidence
1 Energy Casino Energy Casino 29 62 Screen

ajax loader