ajax loader

SlotRank là gì?

SlotRank là một bảng xếp hạng khách quan mô tả mức độ phổ biến của trò chơi slot dựa trên mức độ tiếp xúc trong sòng bạc trực tuyến.

Làm thế nào để chúng tôi tính toán SlotRank cho thị trường VI?

Trên cơ sở hàng ngày, chúng tôi quét các trang web sòng bạc cho 23 thị trường để tìm hiểu những trò chơi nào họ có và những trò chơi nào họ đặt trong sảnh của họ.

Một phần của các sòng bạc này có đủ lưu lượng ước tính được đưa vào tính toán của SlotRank, phần còn lại sẽ bị loại trừ do mức độ tiếp xúc của chúng là tối thiểu.

Chúng tôi tổng hợp dữ liệu này và phân phối điểm cho từng trò chơi dựa trên vị trí của nó trong sòng bạc được thu thập thông tin. Điểm được phân phối dựa trên vị trí tiền sảnh (trong đó vị trí 1 sẽ cho nhiều điểm nhất) và sau đó nhân với hệ số nhân.

Hệ số trọng số được xác định bởi mức độ phổ biến địa lý của trang web sòng bạc, dựa trên lưu lượng truy cập ước tính (Ví dụ: sòng bạc lớn nhất Vương quốc VI sẽ có trọng lượng đầy đủ và sòng bạc phổ biến nhất ở VI trong bảng xếp hạng sẽ có hệ số nhân nhỏ nhất.

thứ hạng

ajax loader