SlotRank for vi SlotRank Cash Busters từ Espresso Games

SlotRank

4501
vn
vn

+12info

Cash Busters từ Espresso GamesSlotRank #4501 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 19 cho thị trường Việt Nam.
  • 12 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Cash Busters:

  • Cash Busters đã được tìm thấy trong 5 của các sòng bạc được chọn.
  • 0 của các sòng bạc đặt Cash Busters vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Cash Busters trong các hành lang sòng bạc là 151.

 

SlotRank graph display how was changed SlotRank during last 30 days

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

ajax loader