SlotRank for vi SlotRank Pirate Gold từ Pragmatic Play

SlotRank

27
vn
vn

+1info

Pirate Gold từ Pragmatic PlaySlotRank #27 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 20 cho thị trường Việt Nam.
  • 13 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Pirate Gold:

  • Pirate Gold đã được tìm thấy trong 8 của các sòng bạc được chọn.
  • 4 của các sòng bạc đặt Pirate Gold vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Pirate Gold trong các hành lang sòng bạc là 119.769.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Pirate Gold vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
198info + ( 13info - 4info ) * 151 info = 119.769 [119.77]
----------------
13info
SRV info = 176.52info + 4.51/5000 info +
0.1* 17973info = 176.521 [176.5209]
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Vị trí phòng đợi info Lobby size info Evidence
1 1xBet 1xBet 29 23 Screen
2 Energy Casino Energy Casino 111 142 Screen
3 AstekBet AstekBet 29 29 Screen
4 Oppabet Oppabet 29 28 Screen

ajax loader