ajax loader

SlotRank for vi SlotRank Book of Dead  Play’n Go

SlotRank

5
vn
vn

+1info

SlotRank cho Book of Dead từ Play’n Go cho Việt Nam Là 5. Nó đã được quét 15 sòng bạc cho Việt Nam thị trường và chúng tôi đã phát hiện Book of Dead trên 9 của họ. 4 của sòng bạc này Book of Dead đến sảnh của họ. Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc là  111.53. (xem phép tính dưới đây). Chúng tôi đã có thứ hạng cho Book of Dead  danh sách trò chơi được sắp xếp theo vị trí trung bình ở sảnh và số lượng sòng bạc. Thông tin thêm về tính toán SlotRank mà bạn có thể tìm thấy  T&C phần.

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Book of Dead vị trí trung bình ở sảnh

APL.info =
12info + (15info - 4info) * 151info = 111.53
-------------------
15info
# Logo sòng bạc Vị trí phòng đợi info Sảnh đợi info Toàn bộ info Nhà cung cấp info Bằng chứng SlotRank info
1 Bob Casino Bob Casino 1 39 1470 51 mở
2 Energy-Casino Energy-Casino 2 145 813 30 mở
3 Frank Casino Frank Casino 6 12 1408 62 mở
4 Marathon Bet Marathon Bet 3 60 60 9 mở
Toàn bộ 12

# Logo sòng bạc Vị trí phòng đợi info Sảnh đợi info Toàn bộ info Nhà cung cấp info Bằng chứng SlotRank info
5 1xBit 1xBit - 25 805 87 mở
6 HappyLuke HappyLuke - 12 999 59 mở
7 1xSlots 1xSlots - 26 2592 128 mở
8 Cleopatra Casino Cleopatra Casino - 9 1114 37 mở
9 Live Casino House Live Casino House - 28 998 64 mở

ajax loader