ajax loader

SlotRank for vi SlotRank Epic Gems  gamevy

SlotRank

267
vn
vn

-1info

Epic Gems từ gamevySlotRank #267 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 18 cho thị trường Việt Nam.
  • 17 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Epic Gems:

  • Epic Gems đã được tìm thấy trong 7 của các sòng bạc được chọn.
  • 1 của các sòng bạc đặt Epic Gems vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Epic Gems trong các hành lang sòng bạc là 146.941.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Epic Gems vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
82info + ( 17info - 1info ) * 151 info = 146.941
----------------
17info
SRV info = 6.9info + 2.56/5000 info +
0.1* 17093info = 6.901
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info CRV*(151-Lp)info
1 888 Casino 888 Casino 489 82 / 11  evidence 0.100 6.90
Toàn bộ 82 6.9

# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info -
2 1xBet 1xBet 6900 - 1.000 -
3 1xBit 1xBit 9 - 0.599 -
4 Cleopatra Casino Cleopatra Casino 10 - 0.561 -
5 1xSlots 1xSlots 19 - 0.100 -
6 AstekBet AstekBet 0 - 0.100 -
7 Oppabet Oppabet 0 - 0.100 -
Toàn bộ 2.56

ajax loader