Zásady ochrany osobních údajů společnosti SlotCatalog

Privacy Policy

Na uživatele tohoto webu i na jeho vlastníka a provozovatele se vztahují podmínky tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Bezpečnost uživatelských dat bereme vážně. Tyto zásady se vztahují na všechna data, která můžeme shromažďovat nebo která mohou uživatelé odeslat při používání webových stránek.

1. Předmět

1.1. Podmínky a pokyny, které společnost dodržuje za účelem ochrany soukromí našich uživatelů, jsou uvedeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Vysvětluje podmínky, za kterých získáváme a nakládáme s vašimi osobními údaji a zachováváme jejich bezpečnost a důvěrnost.

1.2. Společnost má právo upravit a aktualizovat toto Oznámení o ochraně osobních údajů, jak uzná za vhodné, a veškeré provedené úpravy nabudou účinnosti dnem jejich zveřejnění online na webových stránkách. Pokud toto Oznámení o ochraně osobních údajů projde podstatnými změnami, budete informováni.

2. Zpracování dat

2.1 Plně respektujeme Vaše základní práva a klademe vysoký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. V důsledku toho při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme základní pokyny uvedené níže:

2.2 Povolujeme pouze zákonné a spravedlivé zpracování vašich osobních údajů a zastáváme úplnou transparentnost toho, jak vaše osobní údaje spravujeme.

2.3 S vašimi osobními údaji dále nezacházíme žádným způsobem, který by byl v rozporu s výslovnými, zákonnými a definovanými účely, pro které je shromažďujeme a používáme, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

2.4 Vaše osobní údaje používáme pouze k účelům, pro které byly získány, a pouze v rozsahu, který je nezbytný a vhodný.

2.5 Přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom je v případě nepřesnosti neprodleně vymazali nebo opravili, a v dobré víře se snažíme zajistit, aby Vaše osobní údaje byly přesné a podle potřeby aktualizované s ohledem na účely zpracování.

2.6 Zavedením nezbytných organizačních a technických zabezpečení zpracováváme Vaše Osobní údaje způsobem, který zajišťuje jejich bezpečnost.

2.7 Obecně platí, že jako správce vašich osobních údajů dodržujeme všechny platné zákony a regulační požadavky.

3. Údaje, které shromažďujeme

3.1. Údaje shromážděné v době vašeho přístupu a používání webové stránky zahrnují vaši IP adresu, údaje z vašeho zařízení, informace o prohlížeči a údaje o vašich preferencích webových stránek.

3.2. Při vytváření účtu musíte zadat svou e-mailovou adresu a vytvořit heslo.

3.3. Jakékoli další osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli při interakci s námi.

4. Ochrana vašich dat

4.1 Abychom chránili vaše údaje, přijímáme organizační i technická opatření:

4.2 Vaše údaje uchováváme na bezpečných serverech.

4.3 Údaje jsou přístupné pouze správcům webových stránek.

4.5 Zabezpečení vašich údajů zahrnuje kroky k řešení jakéhokoli podezření na porušení zabezpečení údajů.

5. Uchovávání dat

5.1 Máte-li jakékoli podezření na zneužití, ztrátu nebo neoprávněný přístup k Vašim údajům, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected]

5.2 Vaše údaje budeme na našich serverech uchovávat pouze tak dlouho, dokud to bude zapotřebí k dosažení cílů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo dokud nepožádáte o vymazání údajů, pokud není zákonem nařízena nebo povolena delší doba uchovávání.

6. Vaše práva

6.1 Právo na přístup: Možnost kdykoli získat kopii informací, které pro vás aktuálně máme v evidenci, a také právo požadovat, abychom je upravili, aktualizovali nebo odstranili. Máme právo odmítnout Vaši žádost, pokud je to právně přípustné. Pokud vaši žádost odmítneme, vysvětlíme vám naše rozhodnutí.

6.2 Právo na opravu – možnost požádat o změnu chybných údajů

6.3 Právo na výmaz – možnost požádat o vymazání nebo odstranění vašich údajů z našich systémů.

6.4 Právo na omezení způsobu, jakým používáme vaše údaje, a možnost nám zabránit v jejich používání. Právo požadovat, abychom přemístili, zkopírovali nebo převedli vaše údaje, se nazývá „právo na přenositelnost údajů“.

6.5 Právo vznést námitku proti tomu, jak používáme vaše údaje, je známé jako právo vznést námitku.

6.6 Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vyřešili vaše obavy ohledně toho, jak s vašimi údaji nakládáme, můžete podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu údajů.

6.7 Je důležité, aby informace, které o vás máme, byly přesné. Pokud se vaše údaje během doby, kdy je máme, změní, dejte nám prosím vědět.

7. Soubory cookie

SlotCatalog.com používá soubory cookie. Přečtěte si prosím úplné Zásady používání souborů cookie a dozvíte se více.

ajax loader