Regler och Villkor

Regler och Villkor

Intro

Dessa användarvillkor ("Villkoren") anger användarnas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter med avseende på användningen av webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande till användarna. Eventuella ändringar av villkoren kommer att publiceras på webbplatsen och, i förekommande fall, kommuniceras till användarna via e-post.

Läs dessa villkor noggrant eftersom de utgör grunden för vårt juridiska avtal med dig angående användningen av vår webbplats. Vårt avtal med dig inkluderar även följande:

Allmän information

  • Denna webbplats är en leverantör av oberoende information och vägledning för dem som är intresserade av att spela på internetcasinon, inte en leverantör av onlinespeltjänster. All information som tillhandahålls på webbplatsen är endast i informationssyfte och bör inte betraktas som juridisk rådgivning under några omständigheter.
  • Genom att gå in på och använda denna webbplats uttrycker användaren ett godkännande av dessa villkor och bekräftar att de förstår och kommer att följa dessa villkor.
  • Genom att besöka webbplatsen bekräftar användarna att de är minst 18 år gamla och har full rättskapacitet. Tillgången till denna webbplats är begränsad till personer under 18 år eller en ålder där onlinespel är förbjudet i användarens jurisdiktion. Användare är ensamt ansvariga för att avgöra om onlinespel är lagligt i deras jurisdiktion, såväl som andra tillämpliga juridiska krav
  • Vi gör allt för att säkerställa att informationen som publiceras på webbplatsen är uppdaterad, men på grund av den ständigt föränderliga spelmiljön online kan vi inte garantera riktigheten av informationen som tillhandahålls på webbplatsen. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår från användningen av informationen på denna webbplats.
  • Denna webbplats innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser. Denna webbplats har inget inflytande på, och ansvarar inte för, innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa användarvillkoren för alla tredjepartswebbplatser noggrant innan du använder dem.
  • Vi kan begränsa åtkomsten till hela eller vissa delar av webbplatsen eller innehållet till användare från vissa länder för att följa lokala lagar.
  • Om användaren hittar felaktigheter i informationen som publiceras på webbplatsen eller tror att webbplatsen på något sätt inte följer lagarna i användarens land, vänligen kontakta oss på [email protected]
  • Om någon bestämmelse i villkoren bryter mot lagarna i användarens land, kommer de återstående bestämmelserna fortfarande att vara verkställbara.
  • Text, varumärken och logotyper för SlotCatalog.com som publiceras på webbplatsen är en del av vår immateriella egendom. Ägarna av de immateriella rättigheterna till logotyper och varumärken för onlinecasinon, spelplattformar och betalningsleverantörer är respektive operatörer av dessa casinon, plattformar och betaltjänster. Vi använder endast dessa varumärken och logotyper på webbplatsen för att hänvisa till de tjänster som erbjuds av respektive varumärkesägare (nominativ rättvis användning). Innehållet får endast kopieras till andra webbplatser med aktiva dofollow-länkar i form av HTML-taggar eller med vårt förhandsavtal.
  • Webbplatsen kan innehålla DeepL eller Google-driven översättning. DeepL och Google frånsäger sig alla explicita och underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier om noggrannhet, tillförlitlighet, säljbarhet, lämplighet för ett specifikt ändamål och icke-intrång, i relation till översättningarna.

Senaste uppdatering: 2023-02-13

ajax loader