ajax loader

Nhãn 'Merlin'. (15 trò chơi có gắn thẻ 'Merlin')

Qua SlotRank

Merlins Magic Respins Christmas

Video Slot. RTP: 95.32%

Wizard of Win có chiếc mũ của ông trong phần tiếp theo này có quay lại và Superbet. Cả hai sẽ alakazam tiền thưởng của bạn lên đến tối đa - đó là phép thuật quay vòng!

Đọc thêm

Merlins Millions Superbet HQ

Video Slot. RTP: 95.631%

Video Slot 'Merlins Millions Superbet HQ' từ nhà cung cấp phần mềm NextGen là một trò chơi 5 * 4 với 50 betways. Slot có RTP = 95,631% và độ chênh lệch mức MED. Các tính năng chính của trò chơi là: Điên, FreeSpins, Trò chơi thưởng, Nhân, Biểu tượng phân tán, 3D.

Đọc thêm

Merlin (Inspired Gaming)

Video Slot. RTP: 94.7%

Video Slot 'Merlin (Inspired Gaming)' từ nhà cung cấp phần mềm Inspired Gaming là một trò chơi 5 * 3 với 20 betways. Các tính năng chính là: Wild, FreeSpins, Bonus Game.

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Scratch Merlins Millions

Vé Scrath. RTP: 95.17%

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Merlins Millions Superbet Mini

Video Slot. RTP: 95.63%

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Magic Merlin

Video Slot. RTP: 95.71%

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Glory and Britannia

Video Slot. RTP: 95.94%

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Merlin's Magic Respins Dice

Video Slot. RTP: 95.533%

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Merlin's Tower

Video Slot. RTP: 96.9%

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Merlin and his Magical Creatures

Video Slot. RTP: Unknown

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Merlins Fortune

Video Slot. RTP: Unknown

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Qua SlotRank

ajax loader