ajax loader

Nhãn 'Cocktail'. (61 trò chơi có gắn thẻ 'Cocktail')

Qua SlotRank

Monkey Madness

Khe cắm cổ điển. RTP: 96.53%

Đọc thêm

Birthday

Video Slot. RTP: 96.3%

Đọc thêm

Robinson

Video Slot. RTP: 92.4%

Đọc thêm

Hula Girl

Video Slot. RTP: Unknown

Đọc thêm

Monkey Luck

Video Slot. RTP: Unknown

Đọc thêm

La Playa

Video Slot. RTP: 96.84%

Đọc thêm

Cinco de Mayo

Video Slot. RTP: Unknown

Video Slot 'Cinco de Mayo' từ nhà cung cấp phần mềm Trò chơi Bùng nổ là một trò chơi 3 * 3 với 9 betways. Các tính năng chính của trò chơi là: Tự nhiên, FreeSpins, Biểu tượng phân tán.

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Dice Express

Video Slot. RTP: 93.78%

Video Slot 'Deep Blue' từ nhà cung cấp phần mềm GamePlay là một trò chơi 5 * 3 Các tính năng chính của trò chơi là: Wild, FreeSpins, Trò chơi thưởng, Nhân, Các ký hiệu phân tán, Rủi ro (Double).

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Fruity Cocktail

Video Slot. RTP: 95.98%

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Fruit Cocktail

Video Slot. RTP: 94.39%

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Beach Bar

Video Slot. RTP: Unknown

SR N/A

vn  vn
Đọc thêm

Qua SlotRank

ajax loader