ajax loader

SlotRank for vi SlotRank Spin Sorceress  NextGen

SlotRank

5004
vn
vn

+588info

Spin Sorceress từ NextGenSlotRank #5004 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 22 cho thị trường Việt Nam.
  • 19 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Spin Sorceress:

  • Spin Sorceress đã được tìm thấy trong 2 của các sòng bạc được chọn.
  • 0 của các sòng bạc đặt Spin Sorceress vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Spin Sorceress trong các hành lang sòng bạc là 151.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Spin Sorceress vị trí trung bình ở sảnh

APL.info =0
SRV.info =0
# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info -
1 Frank Casino Frank Casino 0 - 0.100 -
2 888 Casino 888 Casino 489 - 0.100 -
Toàn bộ 0.2

ajax loader