ajax loader

SlotRank for vi SlotRank Rise Of Olympus  Play’n Go

SlotRank

154
vn
vn

-2info

Rise Of Olympus từ Play’n GoSlotRank #154 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 16 cho thị trường Việt Nam.
  • 15 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Rise Of Olympus:

  • Rise Of Olympus đã được tìm thấy trong 6 của các sòng bạc được chọn.
  • 1 của các sòng bạc đặt Rise Of Olympus vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Rise Of Olympus trong các hành lang sòng bạc là 148.333.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Rise Of Olympus vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
111info + ( 15info - 1info ) * 151 info = 148.333
----------------
15info
SRV info = 30.12info + 4.41/5000 info +
0.1* 17766info = 30.121
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info CRV*(151-Lp)info
1 Energy Casino Energy Casino 57 111 / 137  evidence 0.753 30.12
Toàn bộ 111 30.12

# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info -
2 HappyLuke HappyLuke 2300 - 1.000 -
3 Live Casino House Live Casino House 7 - 1.000 -
4 1xBet 1xBet 6900 - 1.000 -
5 Cleopatra Casino Cleopatra Casino 10 - 0.561 -
6 1xSlots 1xSlots 19 - 0.100 -
Toàn bộ 4.41

ajax loader