SlotRank for vi SlotRank Release the Kraken (Pragmatic Play) từ Pragmatic Play

SlotRank

20
vn
vn

+9info

Release the Kraken (Pragmatic Play) từ Pragmatic PlaySlotRank #20 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 19 cho thị trường Việt Nam.
  • 12 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Release the Kraken (Pragmatic Play):

  • Release the Kraken (Pragmatic Play) đã được tìm thấy trong 7 của các sòng bạc được chọn.
  • 3 của các sòng bạc đặt Release the Kraken (Pragmatic Play) vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Release the Kraken (Pragmatic Play) trong các hành lang sòng bạc là 119.5.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Release the Kraken (Pragmatic Play) vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
75info + ( 12info - 3info ) * 151 info = 119.5 [119.5]
----------------
12info
SRV info = 151.2info + 3.76/5000 info +
0.1* 18289info = 151.201 [151.2008]
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Vị trí phòng đợi info Lobby size info Evidence
1 1xBet 1xBet 25 28 Screen
2 Oppabet Oppabet 25 30 Screen
3 AstekBet AstekBet 25 31 Screen

ajax loader