SlotRank for vi SlotRank Rainbow Riches từ Barcrest

SlotRank

205
vn
vn

-2info

Rainbow Riches từ BarcrestSlotRank #205 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 21 cho thị trường Việt Nam.
  • 13 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Rainbow Riches:

  • Rainbow Riches đã được tìm thấy trong 1 của các sòng bạc được chọn.
  • 1 của các sòng bạc đặt Rainbow Riches vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Rainbow Riches trong các hành lang sòng bạc là 140.846.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Rainbow Riches vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
19info + ( 13info - 1info ) * 151 info = 140.846 [140.85]
----------------
13info
SRV info = 13.2info + 0.1/5000 info +
0.1* 14393info = 13.2 [13.2]
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Vị trí phòng đợi info Lobby size info Evidence
1 888 Casino 888 Casino 19 65 Screen

ajax loader