ajax loader

SlotRank for vi SlotRank Maaax Diamonds Christmas Edition  Gamomat

SlotRank

293
vn
vn

+5info

Maaax Diamonds Christmas Edition từ GamomatSlotRank #293 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 18 cho thị trường Việt Nam.
  • 17 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Maaax Diamonds Christmas Edition:

  • Maaax Diamonds Christmas Edition đã được tìm thấy trong 6 của các sòng bạc được chọn.
  • 1 của các sòng bạc đặt Maaax Diamonds Christmas Edition vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Maaax Diamonds Christmas Edition trong các hành lang sòng bạc là 150.588.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Maaax Diamonds Christmas Edition vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
144info + ( 17info - 1info ) * 151 info = 150.588
----------------
17info
SRV info = 5.271info + 2.65/5000 info +
0.1* 17824info = 5.272
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info CRV*(151-Lp)info
1 Energy Casino Energy Casino 57 144 / 137  evidence 0.753 5.27
Toàn bộ 144 5.271

# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info -
2 1xBet 1xBet 6900 - 1.000 -
3 1xBit 1xBit 9 - 0.599 -
4 22 Bet 22 Bet 1 - 0.100 -
5 Oppabet Oppabet 0 - 0.100 -
6 1xSlots 1xSlots 19 - 0.100 -
Toàn bộ 2.65

ajax loader