SlotRank for vi SlotRank Koi Kingdom từ BF games

SlotRank

2272
vn
vn

-56info

Koi Kingdom từ BF gamesSlotRank #2272 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 21 cho thị trường Việt Nam.
  • 13 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Koi Kingdom:

  • Koi Kingdom đã được tìm thấy trong 5 của các sòng bạc được chọn.
  • 0 của các sòng bạc đặt Koi Kingdom vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Koi Kingdom trong các hành lang sòng bạc là 151.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

ajax loader