ajax loader

SlotRank for vi SlotRank James Dean  NextGen

SlotRank

3858
vn
vn

+1796info

James Dean từ NextGenSlotRank #3858 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 21 cho thị trường Việt Nam.
  • 18 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank James Dean:

  • James Dean đã được tìm thấy trong 2 của các sòng bạc được chọn.
  • 0 của các sòng bạc đặt James Dean vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của James Dean trong các hành lang sòng bạc là 151.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

James Dean vị trí trung bình ở sảnh

APL.info =0
SRV.info =0
# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info -
1 888 Casino 888 Casino 489 - 0.100 -
2 Frank Casino Frank Casino 0 - 0.100 -
Toàn bộ 0.2

ajax loader