ajax loader

SlotRank for vi SlotRank Irish Frenzy  Blueprint

SlotRank

241
vn
vn

+4info

Irish Frenzy từ BlueprintSlotRank #241 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 18 cho thị trường Việt Nam.
  • 17 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Irish Frenzy:

  • Irish Frenzy đã được tìm thấy trong 1 của các sòng bạc được chọn.
  • 1 của các sòng bạc đặt Irish Frenzy vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Irish Frenzy trong các hành lang sòng bạc là 150.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Irish Frenzy vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
134info + ( 17info - 1info ) * 151 info = 150
----------------
17info
SRV info = 12.801info + 0.75/5000 info +
0.1* 18001info = 12.801
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info CRV*(151-Lp)info
1 Energy Casino Energy Casino 57 134 / 137  evidence 0.753 12.80
Toàn bộ 134 12.801

ajax loader