Please confirm your state:

Casino offers depends on you state!

US New Jersey

SlotRank for vi SlotRank Ghost of Dead từ Play'n Go

SlotRank

304
vn
vn

-3info

Ghost of Dead từ Play'n GoSlotRank #304 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 30 cho thị trường Việt Nam.
  • 22 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Ghost of Dead:

  • Ghost of Dead đã được tìm thấy trong 13 của các sòng bạc được chọn.
  • 1 của các sòng bạc đặt Ghost of Dead vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Ghost of Dead trong các hành lang sòng bạc là 145.909.

 

SlotRank graph display how was changed SlotRank during last 30 days

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Ghost of Dead vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
39info + ( 22info - 1info ) * 151 info = 145.909 [145.91]
----------------
22info
SRV info = 11.2info + 1.53/5000 info +
0.1* 18865info = 11.2 [11.2003]
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Vị trí phòng đợi info Lobby size info Evidence
1 Live Casino House Live Casino House 39 36 Screen

ajax loader