SlotRank for vi SlotRank Fishin' Frenzy Megaways từ Blueprint

SlotRank

491
vn
vn

+1info

Fishin' Frenzy Megaways từ BlueprintSlotRank #491 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 21 cho thị trường Việt Nam.
  • 13 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Fishin' Frenzy Megaways:

  • Fishin' Frenzy Megaways đã được tìm thấy trong 4 của các sòng bạc được chọn.
  • 0 của các sòng bạc đặt Fishin' Frenzy Megaways vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Fishin' Frenzy Megaways trong các hành lang sòng bạc là 151.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

ajax loader