ajax loader

SlotRank for vi SlotRank Fishin' Frenzy Megaways  Blueprint

SlotRank

226
vn
vn

+5info

Fishin' Frenzy Megaways từ BlueprintSlotRank #226 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 18 cho thị trường Việt Nam.
  • 17 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Fishin' Frenzy Megaways:

  • Fishin' Frenzy Megaways đã được tìm thấy trong 4 của các sòng bạc được chọn.
  • 1 của các sòng bạc đặt Fishin' Frenzy Megaways vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Fishin' Frenzy Megaways trong các hành lang sòng bạc là 149.941.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Fishin' Frenzy Megaways vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
133info + ( 17info - 1info ) * 151 info = 149.941
----------------
17info
SRV info = 13.554info + 3.31/5000 info +
0.1* 18011info = 13.555
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info CRV*(151-Lp)info
1 Energy Casino Energy Casino 57 133 / 137  evidence 0.753 13.55
Toàn bộ 133 13.554

# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info -
2 HappyLuke HappyLuke 2300 - 1.000 -
3 Live Casino House Live Casino House 7 - 1.000 -
4 Cleopatra Casino Cleopatra Casino 10 - 0.561 -
Toàn bộ 3.31

ajax loader