SlotRank for vi SlotRank First Person Dream Catcher từ Evolution Gaming

SlotRank

7347
vn
vn

+141info

First Person Dream Catcher từ Evolution GamingSlotRank #7347 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 19 cho thị trường Việt Nam.
  • 12 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank First Person Dream Catcher:

  • First Person Dream Catcher đã được tìm thấy trong 2 của các sòng bạc được chọn.
  • 0 của các sòng bạc đặt First Person Dream Catcher vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của First Person Dream Catcher trong các hành lang sòng bạc là 151.

 

SlotRank graph display how was changed SlotRank during last 30 days

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

ajax loader