ajax loader

SlotRank for vi SlotRank First Person Dream Catcher  Evolution Gaming

SlotRank

2662
vn
vn

+1info

First Person Dream Catcher từ Evolution GamingSlotRank #2662 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 15 cho thị trường Việt Nam.
  • 15 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank First Person Dream Catcher:

  • First Person Dream Catcher đã được tìm thấy trong 2 của các sòng bạc được chọn.
  • 0 của các sòng bạc đặt First Person Dream Catcher vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của First Person Dream Catcher trong các hành lang sòng bạc là 151.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

First Person Dream Catcher vị trí trung bình ở sảnh

APL.info =0
SRV.info =0
# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info -
1 Live Casino House Live Casino House 7 - 1.000 -
2 Energy Casino Energy Casino 57 - 0.753 -
Toàn bộ 1.75

ajax loader