Please confirm your state:

Casino offers depends on you state!

US New Jersey

SlotRank for vi SlotRank Eternal Lady từ Rarestone Gaming

SlotRank

229
vn
vn

+0 info

Eternal Lady từ Rarestone GamingSlotRank #229 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 32 cho thị trường Việt Nam.
  • 31 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Eternal Lady:

  • Eternal Lady đã được tìm thấy trong 3 của các sòng bạc được chọn.
  • 1 của các sòng bạc đặt Eternal Lady vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Eternal Lady trong các hành lang sòng bạc là 146.516.

 

SlotRank graph display how was changed SlotRank during last 30 days

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Eternal Lady vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
12info + ( 31info - 1info ) * 151 info = 146.516 [146.52]
----------------
31info
SRV info = 13.9info + 0.3/5000 info +
0.1* 18055info = 13.9 [13.9001]
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Vị trí phòng đợi info Lobby size info Evidence
1 Dafabet Dafabet 12 18 Screen

ajax loader