Please confirm your state:

Casino offers depends on you state!

US New Jersey

SlotRank for vi SlotRank Dynamite Riches Megaways từ Red Tiger

SlotRank

220
vn
vn

+0 info

Dynamite Riches Megaways từ Red TigerSlotRank #220 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 32 cho thị trường Việt Nam.
  • 31 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Dynamite Riches Megaways:

  • Dynamite Riches Megaways đã được tìm thấy trong 14 của các sòng bạc được chọn.
  • 1 của các sòng bạc đặt Dynamite Riches Megaways vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Dynamite Riches Megaways trong các hành lang sòng bạc là 146.516.

 

SlotRank graph display how was changed SlotRank during last 30 days

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Dynamite Riches Megaways vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
12info + ( 31info - 1info ) * 151 info = 146.516 [146.52]
----------------
31info
SRV info = 13.9info + 1.63/5000 info +
0.1* 18887info = 13.9 [13.9003]
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Vị trí phòng đợi info Lobby size info Evidence
1 888 Casino 888 Casino 12 13 Screen

ajax loader