SlotRank for vi SlotRank Diamond Bonanza từ Roxor Gaming

SlotRank

vn
vn

info

Diamond Bonanza từ Roxor GamingSlotRank # trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 24 cho thị trường Việt Nam.
  • 24 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Diamond Bonanza:

  • Diamond Bonanza đã được tìm thấy trong của các sòng bạc được chọn.
  • của các sòng bạc đặt Diamond Bonanza vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Diamond Bonanza trong các hành lang sòng bạc là .

 

SlotRank graph display how was changed SlotRank during last 30 days

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

no-info-eyt-stat

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Diamond Bonanza vị trí trung bình ở sảnh

APL.info =0
SRV.info =0

ajax loader