SlotRank for vi SlotRank Back to the Fruits từ Gamomat

SlotRank

402
de
de

-4info

Back to the Fruits từ GamomatSlotRank #402 trong thị trường nước Đức.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 598 cho thị trường nước Đức.
  • 349 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank Back to the Fruits:

  • Back to the Fruits đã được tìm thấy trong 92 của các sòng bạc được chọn.
  • 14 của các sòng bạc đặt Back to the Fruits vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của Back to the Fruits trong các hành lang sòng bạc là 145.648.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

Back to the Fruits vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
246info + ( 349info - 14info ) * 151 info = 145.648 [146.03]
----------------
349info
SRV info = 173.4info + 24.98/5000 info +
0.1* 18097info = 186.805 [173.405]
------------
5000*36500 info

ajax loader