ajax loader

SlotRank for vi SlotRank 3 Charms Crush  iSoftBet

SlotRank

320
vn
vn

-25info

3 Charms Crush từ iSoftBetSlotRank #320 trong thị trường Việt Nam.

 

Lựa chọn sòng bạc VN:

  • Chúng tôi đã quét sòng bạc 22 cho thị trường Việt Nam.
  • 19 của các sòng bạc này được chọn để đưa vào tính toán của SlotRank.
  • Các sòng bạc khác không có đủ lưu lượng ước tính trong VN để được phép đóng góp vào bảng xếp hạng.

 

Tính toán SlotRank 3 Charms Crush:

  • 3 Charms Crush đã được tìm thấy trong 9 của các sòng bạc được chọn.
  • 1 của các sòng bạc đặt 3 Charms Crush vào sảnh của họ.
  • Vị trí trung bình của 3 Charms Crush trong các hành lang sòng bạc là 145.368.

 

Số lượng sòng bạc

Biểu đồ màu xám cho biết số lượng sòng bạc có  trò chơi. Biểu đồ màu lục cho biết số lượng sòng bạc được đặt  vào sảnh của họ.

Vị trí trong sảnh

Vị trí trung bình trong hành lang sòng bạc. Ví dụ về tính toán cho ngày hôm trước bạn có thể tìm thấy bên dưới.

3 Charms Crush vị trí trung bình ở sảnh

APL info =
44info + ( 19info - 1info ) * 151 info = 145.368
----------------
19info
SRV info = 10.7info + 4.1/5000 info +
0.1* 17749info = 10.701
------------
5000*36500 info
# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info CRV*(151-Lp)info
1 Jinni Casino Jinni Casino 0 44 / 34  evidence 0.100 10.70
Toàn bộ 44 10.7

# Logo sòng bạc Traffic Vị trí phòng đợi  info
Lobby size  info
CRV info -
2 HappyLuke HappyLuke 2300 - 1.000 -
3 1xBet 1xBet 6900 - 1.000 -
4 Live Casino House Live Casino House 7 - 1.000 -
5 1xBit 1xBit 9 - 0.599 -
6 Oppabet Oppabet 0 - 0.100 -
7 22 Bet 22 Bet 1 - 0.100 -
8 1xSlots 1xSlots 19 - 0.100 -
9 AstekBet AstekBet 0 - 0.100 -
Toàn bộ 4.1

ajax loader