ajax loader

Các công ty cờ bạc Paddy Power và Betfair đã giải quyết được tất cả các rào cản về luật lệ, cho phép sáp nhập diễn ra vào đầu tháng hai.

Cơ quan Thị trường và Thị trường Anh đã cho hai công ty này ánh sáng xanh để sáp nhập vào tháng 12 năm 2015. Điều này được theo sát chặt chẽ bởi Ủy ban Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng và Cạnh tranh Ai Len, trong đó tuyên bố rằng "đã hình thành quan điểm rằng giao dịch được đề xuất sẽ không làm giảm đáng kể cạnh tranh trong bất kỳ thị trường hàng hoá hoặc dịch vụ trong tiểu bang ".

Theo kế hoạch, công ty mới thành lập sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán London và Sở giao dịch chứng khoán Ailen vào ngày 2/2. Cổ đông của Paddy Power sẽ nắm giữ 52% cổ phần của công ty mới, với Befair đang nắm giữ 48%

Paddy Power và Betfair đã thông báo kế hoạch sáp nhập vào tháng 8 năm 2015 và đã làm việc rất chăm chỉ để đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan chức năng kể từ đó. Bây giờ họ đã đạt được điều này, họ sẽ trở thành một trong những công ty cờ bạc lớn nhất ở Anh và Ireland.

ajax loader