SRP - ��statistiksel Getiri Y��zdesi (SRP), belirli bir s��re boyunca bir dizi turun ortalama geri ��demesidir. Son 4 saat i��in hesaplanm����t��r