Belirli bir ��lke i��in kumarhanede bulunan oyunlar��n miktar��. Bu miktar yaln��zca e��le��en oyunlar�� i��erir.