A SlotCatalog adatvédelmi szabályzata

Privacy Policy

A weboldal felhasználóira, valamint tulajdonosára és üzemeltetőire a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételei vonatkoznak. Komolyan vesszük a felhasználói adatok biztonságát. Ez a szabályzat minden olyan adatra vonatkozik, amelyet a Webhely használata során gyűjthetünk, vagy amelyeket a Felhasználók megadhatnak.

1. Tárgy

1.1. Azokat a feltételeket és irányelveket, amelyeket a Vállalat a Felhasználóink magánéletének védelme érdekében betart, ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük. Ismerteti azokat a feltételeket és feltételeket, amelyek alapján megszerezzük és kezeljük az Ön személyes adatait, valamint megőrizzük azok biztonságát és bizalmas kezelését.

1.2. A Társaságnak jogában áll a jelen Adatkezelési Tájékoztatót saját belátása szerint módosítani és frissíteni, és az elvégzett módosítások a Weboldalon való online közzétételük napjától hatályosak. Tájékoztatjuk Önt, ha ez az Adatvédelmi közlemény bármilyen lényeges változáson megy keresztül.

2. Adatfeldolgozás

2.1 Teljes mértékben tiszteletben tartjuk az Ön alapvető jogait, és nagy hangsúlyt fektetünk személyes adatainak védelmére. Ennek eredményeként az alábbiakban felsorolt alapvető irányelveket betartjuk az Ön személyes adatainak feldolgozása során:

2.2 Csak az Ön személyes adatainak jogszerű és tisztességes feldolgozását engedélyezzük, és teljes átláthatóságot biztosítunk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

2.3 A továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait olyan módon, amely összeegyeztethetetlen azzal a kifejezett, törvényes és meghatározott céllal, amelyre azokat gyűjtjük és használjuk, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint.

2.4 Személyes adatait csak arra a célra használjuk fel, amelyre azokat megszereztük, és csak olyan mértékben, amilyen mértékben ez szükséges és helyénvaló.

2.5 Minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy pontatlanság esetén haladéktalanul töröljük vagy kijavítsuk, és jóhiszemű erőfeszítéseket teszünk annak biztosítására, hogy az Ön Személyes Adatai pontosak és szükség szerint frissítve legyenek a feldolgozás céljainak megfelelően.

2.6 A szükséges szervezési és technikai biztosítékok megvalósításával az Ön személyes adatait olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok biztonságát.

2.7 Az Ön személyes adatainak adatkezelőjeként általában betartjuk az összes vonatkozó törvényt és szabályozási követelményt.

3. Az általunk gyűjtött adatok

3.1. A webhely elérésekor és használatakor gyűjtött adatok magukban foglalják az Ön IP-címét, az eszközéről származó adatokat, a böngésző adatait, valamint a webhely beállításaira vonatkozó adatokat.

3.2. Fiókja létrehozásakor meg kell adnia e-mail címét, és létre kell hoznia egy jelszót.

3.3. Bármilyen további személyes adat, amelyet önként megadott nekünk, amikor kapcsolatba lép velünk.

4. Az Ön adatainak védelme

4.1 Az Ön adatainak védelme érdekében szervezeti és technikai óvintézkedéseket teszünk:

4.2 Az Ön adatait biztonságos szervereken tároljuk.

4.3 Az adatokhoz csak a webhely adminisztrátorai férhetnek hozzá.

4.5 Az Ön adatainak védelme magában foglalja a feltételezett adatvédelmi incidens kezelésére irányuló lépéseket.

5. Adatmegőrzés

5.1 Ha bármilyen gyanúja merül fel az Ön adataival kapcsolatos visszaélésekkel, elvesztéssel vagy jogosulatlan hozzáféréssel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az [email protected] címen .

5.2 Adatait csak addig tároljuk szervereinken, ameddig az a jelen adatvédelmi szabályzatban felsorolt célok eléréséhez szükséges, vagy amíg Ön nem kéri az adatok törlését, kivéve, ha hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez a törvény.

6. Az Ön jogai

6.1 Hozzáférési jog: Lehetőség, hogy bármikor másolatot kapjunk az Ön számára jelenleg tárolt információkról, valamint jogunk kérni azok módosítását, frissítését vagy eltávolítását. Jogunk van elutasítani kérelmét, ha ez törvényileg megengedett. Ha elutasítjuk kérését, döntésünket megmagyarázzuk Önnek.

6.2 Helyesbítéshez való jog - a hibás adatok megváltoztatásának kérelmezése

6.3 Törlési jog – az Ön adatainak törlését vagy rendszereinkből való eltávolítását kérheti.

6.4 Az adatok felhasználásának korlátozásához való jog, valamint az adatok felhasználásának megakadályozásának lehetősége. Az adatok áthelyezésének, másolásának vagy továbbításának kéréséhez való jog az „adathordozhatósághoz való jog” néven ismert.

6.5 Az adatok felhasználásával szembeni tiltakozás jogát tiltakozási jognak nevezzük.

6.6 Panaszával a megfelelő adatvédelmi hatósághoz fordulhat, ha elégedetlen azzal, ahogyan kezeltük az Ön adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatos aggályait.

6.7 Kulcsfontosságú, hogy az Önről rendelkezésünkre álló információ pontos legyen. Ha az Ön adatai a birtokunkban lévő idő alatt megváltoznak, kérjük, jelezze felénk.

7. Cookie-k

A SlotCatalog.com cookie-kat használ. További információért olvassa el a teljes Cookie-szabályzatot.

ajax loader